Kamil a Lenka z Odřeps

Štědrý den v novém domečku

Se Stavební firmou MARTIN ČERMÁK jsme byli maximálně spokojeni. V roce 2015 jsme hledali spolehlivou stavební firmu a volba padla na stavební firmu MARTIN ČERMÁK. Chtěli jsme bydlet do Vánoc 2016 a sen se stal skutečností. V srpnu se koplo do země a Štědrý den jsme mohli strávit s naší novorozenou dcerou Anetkou v novém domečku.

Veškeré práce na domě byly provedeny na vysoké úrovni, v termínu a bez komplikací. Samotná stavba domu trvala 4 měsíce. Po celou dobu stavebních prací byla spolupráce s manažerkou projektu paní Šromovou a majitelem firmy panem Čermákem perfektní. Na staveništi byl vždy pořádek. Stavební zaměstnanci se chovali velice solidně.

Tímto panu Čermákovi děkujeme, že se pro nás období výstavby našeho RD stalo obdobím příjemným a hezkým, na které rádi vzpomínáme. Poděkování patří i ostatním zaměstnancům, kteří se na stavbě našeho RD podíleli.


Kamil Staněk a Lenka Šmidrkalová z Odřeps