Zbyněk z Dražkovic

Zařídíme i veškerá povolení

S průběhem celé výstavby jsme byli spokojeni. Po celou dobu výstavby byl buď pan Čermák nebo paní Šromová poměrně rychle k zastižení a byli velmi ochotni zodpovědět jakékoliv dotazy. Byli jsme i spokojeni s veškerou přípravou dokumentace a vyřízení potřebných povolení a posudků souvisejících s výstavbou.

Pokud došlo v průběhu výstavby k nějakým nejasnostem, tak byly obratem vyjasněny a případné nesrovnalosti okamžitě napraveny.

Zbyněk Tuťálek, Dražkovice